Zestawy i sprzęt komputerowy dla wymagających...
(056) 6605332 masz pytanie? skontaktuj się z nami
twój koszyk jest pusty... zapraszamy do zakupów !
1 2 3 4

Znajdź produkt na stronie

Zawężarka wyników wyszukiwania, podaj kategorie, cene...

Bachcomp.pl » podstrona

Leasing

Amortyzacja do 30%

Leasing zwyk?y (z mo?liwo?ci? wykupu) leasing optymalny (brak opcji wykupu)

Wymagane dokumenty:


Spó?ki cywilne:

1. Wniosek leasingowy-procedura uproszczona
2. Umowa spó?ki
3. Za?wiadczenie o wpisie do ewidecji gospodarczej
4. Dwa dowody to?samo?ci

Spó?ki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:

1. Wniosek leasingowy-procedura uproszczona
2. Aktualny odpis z Rejestru Przedsi?biorców
3. Dwa dokumenty to?samo?ci osób upowa?nionych do reprezentacji spó?ki

Spó?ki z ograniczon? odpowiedzialno?ci? i spó?ki akcyne:

1. Wniosek leasingowy- procedura uproszczona
2. Aktualny odpis z Rejestru Przedsi?biorców
3. Dwa dokumenty to?samo?ci osób upowa?nionych do reprezentowania spó?ki