Zestawy i sprzęt komputerowy dla wymagających...
(056) 6605332 masz pytanie? skontaktuj się z nami
twój koszyk jest pusty... zapraszamy do zakupów !
1 2 3 4

Znajdź produkt na stronie

Zawężarka wyników wyszukiwania, podaj kategorie, cene...

Bachcomp.pl » podstrona

Raty bez wychodzenia z domu

 

*BEZ WYCHODZENIA Z DOMU (przez telefon lub internet)
*BEZ ZA?WIADCZENIA O ZAROBKACH??
 
Wspó?pracujemy z bankami Sygma  kliknij tutaj
 
OFERTA RATY od 0,6% do 0,7% bez ubezpieczenia
 
* KREDYT OD 1-36 RAT BEZ/LUB Z WP?AT? W?ASN?
* OPROCENTOWANIE TO TYLKO 0,6% ZA KA?D? RAT? 
 
OFERTA RATY 10 x 0% na wybrane produkty. 
 
By sprawdzi? zdolno?? kredytow? potrzebujemy nast?puj?ce dane.
 
Formularz  RATALNY:
 
1. Imi? i nazwisko, nazwisko rodowe (zam??na kobieta)
2. Numer i seria dowodu osobistego
3. Numer PESEL
4. Data wa?no?ci dowodu osobistego
5. Kod pocztowy i miejscowo??, Adres - ulica, numer domu (zameldowania)
6. Kod pocztowy i miejscowo??, Adres ulica, numer domu (zamieszkania, adres korespondencji) 
7. Nazwisko panie?skie matki
8. ?ród?o dochodów:
- renta
- emerytura
- w?asna dzia?alno?? gospodarcza
- umowa o prace
9. Czas trwania umowy o prac?: czas nieogre?lony, lub okre?lony od kiedy do kiedy.
10.NIP zak?adu pracy
11.Stanowisko
12.Nazwa zak?adu pracy
13.Adres zak?adu pracy
14.Telefon do zak?adu pracy
15.Informacja o tym co klient chce kupi?
16.Ilo?? rat (os 1 so 36 rat)
17.Klient podaje wysoko?? zarobków netto

18. Numer telefonu do klienta oraz mail
 
Rencista / Emeryt
 
18. Renci?ci/Emeryci podaj?:
Nr decyzji o nadaniu emerytury/renty
 Podaje czy renta jest na okres sta?y czy czasowy.
 (je?li na czas okre?lony to podaje od kiedy do kiedy)
Nale?y poda? miejscowo?? z której jest dany organ
 
W?asna dzia?alno?? gospodarcza. 
 
19. Osoba prowadz?ca w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? podaje dane osobowe oraz dane firmowe 
(NIP, data za?o?enia firmy, nazwa, adres, telefon) 
 
By zwi?kszy? zdolno?? kredytow? nale?y poda? dochody ma?o?nka.??czne dochody zwi?ksz? zdolno?? kredytow? !
 
Dane kredytowe prosimy wysy?a? na naszego maila: bachus81@tlen.pl , podawa? telefoniczne.