Zestawy i sprzęt komputerowy dla wymagających...
(056) 6605332 masz pytanie? skontaktuj się z nami
twój koszyk jest pusty... zapraszamy do zakupów !
1 2 3 4

Znajdź produkt na stronie

Zawężarka wyników wyszukiwania, podaj kategorie, cene...

PC Lian Li : komputer do najnowszych gier typu Battlefield 4 i Rome 2

Dodano: 22/07/2012, odsłon: 4492, Sklep komputerowy - Bachcomp.pl

Zapraszam do obejrzenia prezentacji wydajnego komputera, który polecamy do najnowszych gier Battlefield 4 oraz Total War: Rome 2. Komputer zbudowali?my w oparciu o obudow? szkieletow? Lian Li PC-T60B oraz najnowsz? p?yt? g?ówn? Biostar Hi-Fi Z87X 3D. W te?cie porównali?my komputery: z standardowym procesorem i5-4670K  i podkr?conym procesorem i5 4670K. Testy zosta?y przeprowadzone w programach: 3Dmark06 , 3dmark11, LinX, Mandel, Zlib, a tak?e w grze Rome 2.


 

1. Specyfikacja komputera

PC Lian Li

 

Procesor Intel® Core™ i5-4670K 4X 4,4 GHz  LGA1155 rdze? Haswell kliknij tutaj
Pasta termoprzewodz?ca Zalman STG 2 kliknij tutaj
Ch?odzenie procesora Scythe Grand Cama Cross 140 mm kliknij tutaj
P?yta g?ówna Biostar Hi-Fi Z87X 3D Z87 kliknij tutaj
Pami?? RAM G.Skill DIMM 8 GB DDR3 1866 MHz 8 CL (F3-14900CL8D-8GBXM) 8-9-9-24 kliknij tutaj
Karta graficzna XFX Dual Fan HD7870XT Tahiti 2GB DDR5 kliknij tutaj
Dysk twardy SSD (opcja) ADATA SX900 128GB SATA3 kliknij tutaj
Dysk twardy Seagate 1TB 64 MB Cache SATA3 kliknij tutaj
Nap?d optyczny Samsung DVD-/+RW SATA Black kliknij tutaj
Zasilacz Sharkoon WPM 600W Modularny  kliknij tutaj
Obudowa Lian Li PC-T60B kliknij tutaj

 

2. Zdj?cia komputera.

 

 

Komputer w czasie spoczynku.

 

 

Widok na front PCta.

 

 

Komputer w czasie pracy.

Sekcja zasilania procesora 6+6 faz z ch?odzeniem, 2x radiator.  

 

Film z komputerem Lian Li kliknij tutaj

 

3. Odczyt programów CPUz.

 

Specyfikacja procesora i5 4670K z w??czon? funkcj? turbo boost. Funkcja ta podkr?ca procesor z fabrycznych 3,4 GHz na 3,6 GHz. Podkr?cenie przyspiesza procesor o oko?o 3%. Mimo niewielkiego przetaktowania, warto zainwestowa? w dobre, firmowe ch?odzenie oraz past?.

 

 

 

Odczyt programu po przetaktowaniu procesora na 4,4 i 4,5 GHz.

 

 

 

 

Procesory 4670K, zbudowane na rdzeniu Haswell, trudno podkr?ci? powy?ej 4,4 GHz. Wiele procesorów nie przekracza 4,3 GHz. Przeci?tny overclocking spowodowany jest g?ównie przez s?abej jako?ci past? termoprzewodz?c?, jakiej u?y? producent. Pasta ta znajduje si? pomi?dzy rdzeniami procesora, a metalow? os?on?. Pasty nie mo?na zmieni? bez otwarcia procesora. Tego typu modyfikacja powoduje utrat? gwarancji. Mimo niskiego napi?cia, procesory z rdzeniem Haswell, bardzo szybko osi?gaj? wysokie temperatury. Podkr?canie bez solidnego ch?odzenia oraz pasty, nie jest mo?liwe. Ch?odzenie typu Box i nawet niewielkie OC, odpadaj?. Je?li nie sta? was na dobre ch?odzenie to nie kupujcie tego procesora. Lepszym rozwi?zaniem b?dzie np. i5 4440.

 

Gorszy overclocking nie oznacza s?abej wydajno?ci. Podkr?cony do 4,3 GHz 4670K jest wydajny jak 2500K (rdze? Sandy bridge) o taktowaniu 4,6 GHz. Wyra?na ró?nica na korzy?? Sandy Bridge wyst?puje od taktowania 4,8 GHz. 2500K przetaktowany na 4,8 GHz jest wydajniejszy od 4670K 4,6 GHz. 

W internecie mo?na spotka? zdj?cia, na których 4670K podkr?cono do 4,6 GHz lub 4,7 GHz a nawet 5,1 GHz. Z do?wiadczenia wiem, ?e bez posiadania specjalnej wersji procesora, takie taktowania s? bardzo ma?o prawdopodobne. To sfera marze? i propagandy firmy Intel, która wysy?a do testów specjalne wersje procesorów. 

 

Procesor przetestowali?my w dwóch ustawieniach: turbo boost (3,6 GHz) oraz w?asnym OC (4,4 GHz). Programami testuj?cymi by?y: 3dmark06, Cinebench, AIDA Mandel oraz Zlib, Cinbench i gra Rome 2.

Wykresy porównawcze

3Dmark06

 

 

 

 

 

 

Wykres LinX
(wyniki w GFlopach)

 

 

Wykres Cinebench

 

 

 

 

Test AIDA Mandel

 

 

Test AIDA Zlib

 

 

Gra Rome 2

 

We wszystkich testach podkr?cony i5 4670K okazuje si? sporo szybszy od procesora z w??czon? funkcj? turbo boost. Jest to tak?e widoczne w te?cie p?ynno?ci gry Rome 2. Ró?nica pomi?dzy taktowaniem 3,6 a 4,4 GHz to a? 8 fps. Jest to du?o. Przy minimalnych fps, 8 klatek wi?cej to p?ynno?? lub brak p?ynno?ci w grze. Osoby, które kupuj? hipermarketowe sk?adaki, z seryjnym procesorem 4670K, trac? spor? ilo?? mocy. 

Na wyniki komputera wp?yw mia?a tak?e ?wietna p?yta g?ówna firmy Biostar. 

 

 

4. Ch?odzenie procesora oraz pasta.

W zestawie PC Lian Li u?y?em ch?odzenia marki Scythe Grand Kama Cross 2 oraz pasty Zalman STG2.

Link do danych technicznych ch?odzenia kliknij tutaj

 

 

Scythe Grand Kama Cross 2 posiada 140 mm wentylator oraz 4 rurki cieplne typu heatpipe (po 4 na ka?dej stronie radiatora). Ch?odzenie to w trybie quit (tryb w biosie) jest bardzo ciche. Przy pe?nym obci??eniu procesora jest s?yszalne, lecz nie jest  g?o?ne. Charakteryzuje si? dobr? wydajno?ci?, bardzo dobr? kultur? pracy oraz przyst?pn? cen?.

 

5. P?yta g?ówna.

 

PC Lian Li ma ma?o znan? w Polsce, lecz cenion? na ?wiecie, p?yt? g?own? Biostar Hi-Fi Z87X 3D. 

 

 

 

 

Specyfikacja p?yty g?ównej kliknij tutaj

 

P?yty Biostar popularne s? w USA oraz Niemczech. Produkty te skierowane s? do wymagaj?cych u?ytkowników komputerów, którzy oczekuj? bardzo dobrej jako?ci wykonania przy przyst?pnej cenie. P?yty te maj? bardzo dobry stosunek cena-jako??. Ich poprzedniczki Z77XE4 oraz Z77X HFi zosta?y bardzo wysoko ocenione przez polski portal Purepc. W wi?kszo?ci testów pokonuj? znacznie dro?sze p?yty od Asusa, Gigabyte i MSI.


Prezentowana p?yta g?ówna jest niewiele dro?sza od p?yty Asrock Z87 Extreme 4. Mieli?my okazj? przetestowa? obie p?yty g?ówne. Z naszych testów wynika, ?e na p?ycie Biostara osi?gn?li?my stabilniejsze i wy?sze oc procesora, ni?sz? temperatur? sekcji zasilania, lepszy d?wi?k, a tak?e szybsze bootowanie systemu komputera. Asrock Z87 Extreme 4 to dobra p?yta g?ówna, Biostar to p?yta o bardzo dobrych w?a?ciwo?ciach przy rozs?dnej cenie. Warto dop?aci? nieca?e 100 z? by mie? znacznie lepszy produkt.

 

 

 

 

W porównaniu do p?yt g?ównych od Asusa, Gigabyte i MSI, które s? oferowane w podobnej cenie, Biostar posiada a? 12 faz zasilania procesor (im wi?cej tym lepiej). Solidna sekcja zasilania oraz dobre ch?odzenie, sprawiaj? ?e p?yty te nadaj? si? do podkr?cania. Charakteryzuj? si? wysok? stabilno?ci, kultur? pracy (nic nie piszczy, trzeszczy) oraz co najwa?niejsze du?? niezawodno?ci?. 

 

6. Pami?ci RAM

 

G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1866 Kit (F3-14900CL8D-8GBXM) 8-9-9-24

Taktowanie pami?ci 1866 MHz , timingi pami?ci 8-9-9-24 CL

 

 

 

Specyfikacja pami?ci kliknij tutaj

 

 

Zestaw posiada bardzo dobrej jako?ci, firmowe pami?ci o bardzo wysokiej cz?stotliwo?ci 1866 MHz. Pami?ci posiadaj? nie tylko du?? przepustowo??, ale tak?e bardzo niskie opó?nienia 8 CL. Wi?kszo?? modu?ów, które s? w ofercie konkurencyjnych firm, posiada gorsze opó?nienia 9 a nawet 10 i 11 CL. Proponowane pami?ci G.Skill kosztuj? tyle co pami?ci 1600 MHz z 9 CL. G.Skille posiadaj?  ?wietny stosunek cena-jako??. 

 

Test pami?ci w programie AIDA.

 


W te?cie porównali?my trzy modu?y pami?ci 2x4 GB DDR3 o cz?stotliwo?ciach: 1333 MHz i 9CL, 1600 MHz i 9CL oraz 1866 i 8CL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykresy z pomiarami wydajno?ci pami?ci.

 

 

 

 

 

 

W ka?dym z testów pami?ci G.Skill o taktowaniu 1866 MHz i czasie dost?pu 8CL deklasuj? zwyk?e pami?ci DDR3. Twierdzenie, ?e pami?ci nie wp?ywaj? na wydajno?? komputera jest b??dne. Szczególnie jest to widoczne przy pracy systemu operacyjnego, wczytywaniu i kopiowaniu danych. 

 

 

7.  Karta graficzna

 

XFX Dual Fan HD 7870XT z 2 GB pami?ci? DDR5.

 

  

 

Specyfikacja karty kliknij tutaj

 

 

Akcelerator graficzny HD 7870 z rozszerzeniem XT to szybsza wersja standardowej karty AMD HD 7870. Od swojej starszej siostry ró?ni si? wi?ksz? ilo?ci? procesorów graficznych. Jest ich a? 1536. Radeon HD 7870 ma ich 1280. Tyle samo co podrasowana jej wersja R9 280X. Dzi?ki wi?kszej ilo?ci modu?ów graficznych XT jest sporo szybszy od poprzedniej wersji tzn 7870 oraz porównywalny z najnowsz? AMD R9 270X.

 


Karty graficzne XFX 7870XT bardzo dobrze nadaj? si? do podkr?cania. Bez problemu pracuj? na 1100 MHz dla rdzenia oraz 6000 MHz pami?ci. Rdze? mo?na podkr?ci? do 1200 MHz. Po przetaktowaniu, zalecane 1100 MHz, karty maj? wi?ksz? wydajno?? ni? GTX 760 oraz R9 270X. Wydajno?? w grach jest tak?e bardzo dobra. XFX pozwala na p?ynn? gr? w rozdzielczo?ci Full HD (1920x1080) detale grafiki na Ultra, w tak wymagaj?cych grach jak Battlefield 4 oraz Rome 2. Testy karty graficznej.

 

Program 3dmark11

 

 

3dmark11 to jeden z najbardziej wymagaj?cych programów do testowania komputera. W te?cie tym XFX uzyska? bardzo dobry wynik. Bez podkr?cania dorównuje najnowszemu R9 270X oraz GTX 760. Po podkr?ceniu jest od nich wyra?nie szybszy.

 

 

Gra Total War Rome 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Wi?kszo?? testów pokazuje ?rednie fpsy. Uwa?am to za b??d. W te?cie oraz grze najwa?niejszym parametrem jest minimalna ilo?? fps. Im wi?ksza warto??, tym wi?ksza grywalno?? oraz przyjemno??. Maksymalna ilo?? klatek nie ma tu znaczenia. Lepiej posiada? sta?e 44 fps ni? np. 100 fps gdy patrzymy w niebo oraz 15 fps gdy jest intensywna rozgrywka. W testach za p?ynno?? uwa?a si? minimum 30 fps. Wydaje si?, ?e w grach typu Battlefield, minimalna wartos? fps powinna by? wy?sza. W grach strategicznych, typu Rome 2, 35 fps jest dobrym wynikiem.

W te?cie procesora porównali?my ilo?? fpsów w zale?no?ci od taktowania procesora.  

 

 

8. Zasilacz

Sharkoon WPM 600 W 80+ 2x PCIE Modularny

 

 

 

Specyfikacja zasilacza kliknij tutaj

 

 

Firma Sharkoon nie jest powszechnie znana w Polsce. Sharkoon specjalizuje si? w produkcji wysokiej klasy obudów komputerowych oraz peryferii dla graczy typu: myszki, klawiatury i s?uchawki. Sharkoon produkuje tak?e seri? zasilaczy WPM o mocy od 400 do 600 W.

Zasilacze te maj? bardzo dobr? jako?? wykonania. Charakteryzuje je bardzo mocna, jak na 600 watowy zasilacz, linia 12V+, która odpowiada za zasilania procesora oraz karty graficznej. To najwa?niejsza linia w zasilaniu podzespo?ów komputerowych. Zasilacz obok p?yty g?ównej to najwa?niejszy podzespó? w komputerze.

 

Tabela z wynikami testu zasilacza Sharkoon.

 

 

 

 

 

Zasilacz WPM 600 W, od Sharkoona, posiada a? 48A dla 12V+. Jest to du?o jak na zasilacz o cenie w okolicy 250 z?. Przeprowadzony przez zagraniczny portal test, pokazuje prawie idealn? stabilno?? napi?? zasilacza. Przy bardzo dobrej wydajno?ci pr?dowej, zasilacz jest bardzo cichy. W trybie idle nies?yszalny. W cenie do 300 z?, trudno kupi? zasilacz o takich parametrach, kulturze pracy, jako?ci wykonania oraz posiadaj?cy modularne okablowanie. Z do?wiadczenia wiemy, ?e jest to bardzo dobry produkt w rewelacyjnej cenie. 

 

Podsumowanie

 

??

Komputer PC Lian Li skierowany jest dla wymagaj?cy i odwa?nych graczy. Odwa?nych gdy? obudowa jest rzadko spotykanym stelarzem, który trudno spotka? w polskim sklepie. Ma ona ciekawy, unikatowy wygl?d oraz du?? funkcjonalno??. Polecam ustawienie komputera na komodzie z kó?kami. Jest to bardzo wygodne i praktyczne.

 

Dla osób bardziej konserwatywnych proponujemy nast?puj?ce obudowy: Zalmaz Z5 i Z11 w wersji Plus kliknij tutaj, kliknij tutaj oraz ?wietn? obudow? firmy GMC Phantom z a? 6 wentylatorami, stacj? dokuj?c? dyski twarde, kontrolerem obrotów wentylatorów, transparentn? ?cian? boczn? oraz pod?wietlonymi katodami kliknij tutaj.

 

Prezentowany komputer mo?na dowolnie konfigurowa?. Osoby z wi?ksz? ilo?ci? gotówki (tak?e raty) mog? domówi? procesor i7 np 4770K, 16 GB pami?ci ram, dysk SSD, a tak?e kart? graficzn? np. GTX 770.

 

PC Lian Li dost?pny jest w korzystnych ratach, bez wp?aty w?asnej:
12x 324 z? , 24x 171 z?, 36x 121 z? oraz 48x 95 z?

 

By móc kupi? ten komputer wystarczy wys?a? do nas maila lub zadzwoni?  i poda? dane z kliknij tutaj . Decyzja o przyznaniu rat trwa ju? tylko 1 minut? od wprowadzenia danych do systemu ratalnego banku.